Druhý monitor

Pre moduly Vyvolať a Editor dá sa nastaviť, v akom okne sa bude zobrazovať pri práci na počítači s dvoma pripojenými monitormi.

K dispozícii sú nasledujúce možnosti:

  • Aktívne okno – záložka sa otvorí v okne, ktoré je aktívne.
  • Predchádzajúce umiestnenie – záložka sa otvorí v rovnakom okne, v ktorom bola umiestnená naposledy.
  • Hlavné okno – záložka sa otvorí vždy v hlavnom okne.
  • Druhý monitor – záložka sa otvorí vždy v okne pre druhý monitor.

Záložka sa dá kedykoľvek presunúť do iného okna pomocou voľby v lokálnej ponuke na názve záložky v ľavej hornej časti programu.