Druhý monitor

Zobrazenie programu na dva monitory je možné zapnúť kliknutím na ikonu Ikona. v pravom hornom rohu programu alebo stlačením klávesy F10. Po aktivácii zobrazenia na dva monitory sa na druhom monitore objaví nové okno programu, ktoré je možné presunúť na ľubovoľnú obrazovku. Vedľa ikony Ikona. sa tiež nachádza šípka, ktorá umožňuje vybrať si, na ktorej obrazovke sa má druhé okno otvoriť.

V pravom hornom rohu druhého okna sa nachádza ikona Ikona., pomocou ktorej je možné schovať horný panel a zapnúť tým zobrazenie na celú obrazovku.

Druhé okno umožňuje zobrazenie fotografií v režimoch Prieskumník a Náhľad. V predvolenom stave sa v druhom okne zobrazuje režim Náhľad.