Režim Plný náhľad

Tento režim je dostupný v moduloch Správca a Vyvolať a nájdete ho v hornom paneli v strednej časti obrazovky. Pri prezeraní v režime Prieskumník alebo Náhľad je možné Plný náhľad zapnúť stlačením klávesovej skratky Shift+Enter. Rovnakou skratkou, dvojitým kliknutím na obrázok a stlačením klávesu Esc je možné Plný náhľad opustiť.

Pri prezeraní v režime Plný náhľad zmiznú všetky bočné panely aj horná lišta programu a zostane viditeľný iba vybraný súbor alebo súbory a informácie, ktoré sa zobrazujú okolo náhľadu. Tieto informácie je možné editovať v Ikona. Možnosti náhľadu | Nastavenie zobrazených informácií.

Bočné panely aj horná lišta sa objavia, pokiaľ sa používateľ myšou priblíži k danému okraju obrazovky. Panel Navigátor v Plnom náhľade nie je možné zobraziť.