Zásuvné moduly

Pred prvým použitím je potrebné nastaviť cestu do priečinka, kde sa tieto „plug-iny“ nachádzajú a to v Nastavenia | Možnosti | Zásuvné filtre tlačidlom Pridať. Potom sa v menu Upraviť | Zásuvné moduly objavia mená nájdených filtrov a odtiaľ je možné ich používať. Ovládanie jednotlivých filtrov a nastavenie ich parametrov je vecou ich návrhu – v prípade problémov je potrebné sa obrátiť na ich autora alebo nahliadnuť do dokumentácie.