Náhľad

V tejto sekcii sa nastavujú parametre ovplyvňujúce správanie Náhľadu.

  • Voľbou Ovládanie kolieskom myši je možné nastaviť správanie Prehliadača pri točení kolieskom myši, prechádzať na ďalší alebo predchádzajúci obrázok alebo meniť mierku obrázka. Kým bude pri točení kolieskom myši stlačený kláves [Ctrl], bude sa vždy meniť mierka obrázka.
  • Pri mierke Vsadiť celý zväčšovať malé obrázky do celého okna – zaručí, aby sa aj menšie obrázky pri východiskovej mierke Vsadiť celý zväčšili a pokryli celú plochu okna Náhľadu alebo Prehliadača. Ak je táto voľba vypnutá, menšie obrázky sa pri tejto mierke nebudú zväčšovať.