Filtre

Nastavenia, ktorá sa nachádzajú na tejto záložke, súvisia so správaním filtrov.

Voľba Ponúkať v editore pre uloženie vždy najvyššiu farebnú hĺbku určuje, či sa má pri ukladaní obrázkov ignorovať posledná použitá hodnota farebnej hĺbky.

Aplikovať filtre v prieskumníku na všetky stránky dokumentu (mnohostránkový TIFF) má vplyv len na súbory TIFF obsahujúce viac stránok.

Voľba Ukladať nastavenia "Naposledy použité" vždy pri ukončení dialógu s filtrom povoľuje uloženie zmien, vykonaných vo filtrovom dialógu aj bez použitia tohto nastavenia.

Ďalšie dve položky súvisia s funkciou hromadné premenovanie a určujú, či sa má Resetovať počítadlo v hromadnom premenovaní alebo Resetovať počítadlo v hromadnom premenovaní pri zmene šablóny pre meno.

Zobrazovať v záhlaví dialógu s filtrom plnú cestu k súboru sa prejaví v titulku okna s filtrom.

Posledné voľby sú opäť určené pre funkciu hromadné premenovanie. Voľba Povoliť kolíziu mien pri hromadnom premenovaní umožňuje spustiť akciu aj v prípade, že nové mená súborov nie sú jedinečné a môže dôjsť k strate dát (prepísanie obrázka iným obrázkom). Voľba Povoliť hromadné premenovanie všetkých typov povolia hromadne premenovať aj negrafické súbory (dokumenty, …).