Cartoon

Funkcia manipuluje s obrazom do tej miery, aby vytvorila efekt kresleného obrázka. Efekt zohľadňuje hlavné obrysy v obraze a vyhladzuje zostávajúce časti.

V prvom kroku sa obraz zjemní podľa nastavenia parametra Hladkosť. Následne sa najvýraznejšie obrysy v obraze prekreslia čiarami s danou Hrúbkou. Intenzitu prekreslenia čiar do obrazu ovplyvňuje parameter Sila.