Vrstvy

Dokument v Editore môže mať viac vrstiev, čo umožňuje pokročilé úpravy obrázkov. Vrstvy možno ovládať zo sekcie Vrstvy v dolnej časti bočného panela Editora, kde je zobrazený zoznam vrstiev. Po kliknutí na vrstvu pravým tlačidlom myši sa zobrazí miestna ponuka s príkazmi pre prácu vrstvami. Všetky dostupné operácie s vrstvami možno tiež ovládať z hlavnej ponuky Editora Vrstvy.

Práca s vrstvami

Aktívnu vrstvu vyberiete jednoducho kliknutím na názov vrstvy v zozname vrstiev, aktívna vrstva je v zozname podfarbená modrou farbou.

Medzi základné parametre vrstvy patrí Krytie a Režim prelínania – ten určuje spôsob, ako sa obsah vrstvy zobrazí v súvislosti s obrazom pod aktuálnou vrstvou.

Viditeľnosť vrstvy môžete zmeniť kliknutí na ikonu so symbolom oka v zozname vrstiev. Pri súčasnom držaní klávesy [Ctrl] možno rýchlo skryť alebo zobraziť ostatné vrstvy.

Pre posun a transformáciu vrstvy možno použiť nástroj Posun a transformácia.

Vrstvu možno pridať niekoľkými spôsobmi:

 • Vložit prázdnu vrstvu – vloží prázdnu rastrovú vrstvu, do ktorej možno kresliť nástrojom Štetec alebo Výplň, prípadne možno vybrať časť alebo celú prázdnu vrstvu a použiť príkazy z ponuky VýberVyplniť a Obtiahnuť.
 • Vložiť farebnú vrstvu – vloží novú rastrovú vrstvu vyplnenú zvolenou farbou.
 • Vložiť zo schránky – vloží novú rastrovú vrstvu s obsahom schránky.
 • Vložiť zo súboru – zobrazí dialógové okno pre výber obrázku. Po vybraní obrázku sa tento vloží ako nová rastrová vrstva.
 • Vložiť text – vloží text ako novú vrstvu. Parametre textu možno ovládať v paneli parametrov.
 • Vložiť symbol – vloží symbol ako novú vrstvu. Parametre symbolu možno ovládať v paneli parametrov.
 • Vložiť tvar – vloží tvar ako novú vrstvu. Parametre tvaru možno ovládať v paneli parametrov.
 • Vložiť čiaru – vloží čiaru ako novú vrstvu. Parametre čiary možno ovládať v paneli parametrov.
 • Vyváženie bielej, Expozícia, Farba, Úrovne, Krivky – vloží vrstvu úprav – parametrickú vrstvu, ktorá ovplyvňuje jednu alebo viac vrstiev v dokumente

Vrstvu možno tiež Duplikovať, Zmazať alebo Premenovať. Zmenu poradia vrstiev možno vykonať v zozname vrstiev ich pretiahnutím pomocou myšou.

Vrstvu s vloženým objektom (text, symbol, tvar, čiara) možno Rastrovať – tým sa prevedie na rastrovú vrstvu a bude na ňu možné používať filtre a efekty, avšak text alebo symbol už nebude možné zmeniť. Pre zlučovanie vrstiev možno použiť nasledujúce príkazy:

 • Zlúčiť dole – aktívna vrstva sa zlúči s vrstvou, ktorá leží v zozname hneď pod ňou a vznikne jedna nová rastrová vrstva.
 • Zlúčiť viditeľné – zlúči všetky viditeľné vrstvy do jednej rastrovej vrstvy. Neviditeľné vrstvy zostanú ďalej v zozname vrstiev
 • Do jednej vrstvy – zlúči všetky vrstvy do jednej rastrovej vrstvy.

Vrstvy úprav

Vrstvy úprav sú parametrické vrstvy pre bezstratové úpravy. Možno použiť päť typov –Vyváženie bielej, Expozícia, Úrovne, Krivky, Farba. Vrstvu možno pridať dvoma spôsobmi:

 • Kliknutím na ikonku pre pridanie vrstvy úprav v zozname filtrov pri mene filtra (v nástroji Domov) – vrstva sa pridá nad aktuálnu vrstvu a bude zviazaná s touto vrstvou
 • z menu Vrstva | Pridať vrstvu alebo z panelov nástrojov pod zoznamom vrstiev – pridá sa nad aktuálnu vrstvu a bude ovplyvňovať všetky vrstvy umiestnenej pod ňou. Vrstvu možno kedykoľvek pomocou myši pretiahnuť na inú obsahovú vrstvu a tým ju s ňou zviazať. Alebo naopak ju presunúť pred / za inú vrstvu a zviazanie zrušiť.

Po vytvorení vrstvy úprav možno parametre vrstvy kedykoľvek meniť v nástroji Domov.

Na vrstvu úprav možno pridať masku, možno jej nastaviť krytie a režim prelínania.

Více informací

Režimy překrytí umožňují nepřeberné možnosti úprav fotografií

Maska vrstvy

Vrstve možno pridať Masku, ktorá určuje, ktorá časť vrstvy bude viditeľná alebo skrytá (priehľadná). Maska je iba v odtieňoch sivej – čierna farba masky vrstvu skrýva (spriehľadňuje), biela farba vrstvu odkrýva. Do masky je najvhodnejšie kresliť nástrojom Štetec, viac menej na nej fungujú aj ďalšie nástroje a filtre. Pre kreslenie do masky musíte najskôr kliknúť na symbol masky u vrstvy, s ktorou chcete pracovať. Aktívna časť vrstvy – obraz alebo maska je v zozname vrstiev ohraničená. Symbol zámku medzi obrazom vrstvy a maskou určuje, či je maska zviazaná s vrstvou, čo sa prejaví pri použití nástroja Posun a Transformácia

Funkcie pre prácu s maskou:

 • Odkryť všetko – pridá do hladiny masku, pri ktorej je celý obraz odkrytý. Následne je možné napr. Štetcom s vybranou čiernou farbou časti obrazu skrývať.
 • Skryť všetko – pridá do hladiny masku, pri ktorej je celý obraz skrytý.
 • Odkryť výber – pridá do hladiny masku, pri ktorej je vybraná část obrázka odkrytá.
 • Skryť výber – pridá do hladiny masku, pri ktorej je vybraná časť obrázka skrytá.
 • Invertovať masku – invertuje masku – čo bolo v obraze skryté, bude odkryté a naopak.
 • Pridať masku k výberu – vytvorí nový výber pridaním masky k aktuálnemu výberu.
 • Odpočítať masku z výberu – vytvorí nový výber odpočítaním masky od aktuálneho výberu.
 • Priesečník masky s výberom – vytvorí nový výber ako priesečník masky a aktuálnym výberom.
 • Odstrániť masku – odstráni masku vrstvy.
 • Zakázať masku – dočasne zakáže masku vrstvy. Rovnakým príkazom možno masku vrstvy opäť povoliť.

Pri kliknutí na masku vrstvy možno podržať niektoré klávesy alebo ich kombinácie a tým rýchlo použiť nasledovné funkcie:

 • Ctrl – Nastaviť masku do výberu
 • Ctrl + Shift – Pridať masku k výberu
 • Ctrl + Alt – Odobrať masku z výberu
 • Ctrl + Shift + Alt – Priesečník masky s výberom
 • Shift – Zakázať masku
 • Alt – Zobraziť iba masku

Více informací

Má první maska: Průvodce maskami v Zoner Photo Studiu

Efekty vrstvy

Vrstvám možno nastaviť rôzne efekty, ktoré možno neskôr ľubovoľne meniť. Dialógové okno pre nastavenie parametrov efektov možno vyvolať pomocou voľby Vrstva | Efekty… v ponuke Editora, z kontextového menu na vrstve alebo z panela nástrojov pod zoznamom vrstiev. K dispozícii sú nasledujúce efekty:

 • Tieň
 • Vnútorný tieň
 • Vonkajšia žiara
 • Vnútorná žiara
 • Obrys
 • Zkosenie a reliéf
 • Satén
 • Prekrytie farbou
 • Prekrytie prechodom

Parametre efektov môžete uložiť a neskôr znovu vyvolať pomocou volieb Nastavenie v spodnej časti dialógového okna. Efekty možno medzi vrstvami kopírovať a vkladať z kontextového menu na vrstve alebo z panela nástrojov pod zoznamom vrstiev.

Formát ZPS

Dokument s vrstvami pre ich neskoršie úpravy možno uložiť do súborového formátu s príponou ZPS. Pred uložením do iného obrazového formátu je nutné vrstvy zlúčiť do jednej a neskoršie úpravy vrstiev už nebudú možné.

 

Ďalšie informácie

Jak vytvořit efekt dvojité expozice: s pomocí vrstev je to hračka

Jak do fotky přidat sníh: zvládnete to s pomocí vrstev

Vytvořte originální novoroční přání. Pomůžou vám vrstvy

Jak docílit dokonalé symetrie: pomůže vám modul Editor

Jak opravit barvu pleti na fotkách? Vyzkoušejte vrstvy

Jak na koláž z fotek? Pomůžou vám vrstvy a modul Vytvořit

Skládáme makrofotografie pomocí vrstev

Jak vytvořit pozvánku na akci

[Infografika] Režimy překrytí

[Infografika] Jak vyměnit nebe na fotografii