ICC profily

Priradenie ICC profilu

Obrázky typu JPEG a TIFF môžu obsahovať ICC profil. ICC profil je opis interpretácie farieb uložených v obrázku. Rôzne zariadenia môžu ukladať farby rôznym spôsobom typickým pre tieto zariadenia. Uloženie ICC profilu umožní, aby na zariadeniach, ktoré podporujú správu farieb a sú dobre kalibrované, bude každý obrázok vyzerať rovnako. Ak obrázok žiadny ICC profil nemá, môžeme mu ho pomocou funkcie Prieskumníka Upraviť | Ostatné | Priradenie ICC profilu priradiť. Priradením príslušného profilu zabezpečíte správnu interpretáciu obrázkov vyfotografovaných v inom farebnom priestore ako sRGB. Po zvolení profilu je možné určiť ako sa bude operácia správať u súborov, ktoré už ICC profil majú. Zaškrtnutím Prepísať existujúce profily zabezpečíte, že staré profily budú prepísané novým. Pri pridaní profilu nedochádza k žiadnej transformácii farieb.

Táto funkcia je viazaná na aktivovanú správu farieb v Nastavenie sekcie Správa Farieb.

Konvertovať do profilu

Táto funkcia vykoná konverziu obrazových dát do farebného priestoru vybraného profilu metódou zvolenou v ponuke Reprodukcia. Odporúčaná metóda je perceptuálna. Počas tejto úpravy sa menia farby nezvratným spôsobom.

Úpravy vykonávané v Prieskumníkovi sa aplikujú ihneď do súborov bez možnosti vrátenia späť!
Pracujte vždy na pracovných kópiách originálnych súborov.

Táto funkcia je viazaná na aktivovanú správu farieb v Nastavenie sekcie Správa Farieb.