Filmový pás

Filmový pás je panel ve spodní části programu, který je dostupný ve všech modulech programu. V modulech Správce a Vyvolat je dostupný pouze v režimu Náhled, Mapa a Plný náhled. V režimu Průzkumník dostupný není. 

Filmový pás lze otevřít a zavřít podle potřeby. Je to možné čtyřmi způsoby:

  1. Stisknutím klávesy F9.
  2. Kliknutím na tenkou lištu na spodní hraně programu.
  3. Kliknutím na možnost Zobrazit | Filmový pás v horním menu.
  4. Podržením myši v blízkosti spodní hrany programu se filmový pás zobrazí a po přemístění myši mimo plochu filmového pásu zmizí.

Ve výchozím stavu se ve filmovém pásu zobrazují soubory, které obsahuje aktuálně otevřená složka. Soubory je možné posouvat v horizontálním směru. V modulech Správce, Vyvolat a Editor se v náhledu vždy zobrazuje právě ten soubor, který je aktivní ve filmovém pásu.

V horní části filmového pásu se nachází panel nástrojů, který obsahuje tyto prvky:

Ikona. Zobrazení a řazení – otevírá dialog Zobrazení a řazení.
Ikona. O úroveň výš – umožňuje pohyb na nadřazenou složku v počítači.
pole s absolutní cestou k souboru – zobrazuje, ve které složce v počítači se nachází zobrazené soubory, a umožňuje cestu k souborům změnit či kopírovat. Kliknutím pravým tlačítkem myši na pole s cestou otevře kontextové menu s možnostmi Kopírovat cestu, Otevřít složku v Průzkumníku Windows, Upravit cestu, Přidat k oblíbeným složkám.
Ikona. Smazat – umožňuje smazat vybraný soubor či soubory.
Ikona. Nová složka – umožňuje vytvořit novou složku.
Ikona. Kopírovat – umožňuje kopírovat vybraný soubor či soubory. Pod šipkou vedle ikony se nachází také možnosti Vyjmout, Kopírovat do a Přesunout do.
Ikona. Vložit – umožňuje vložit zkopírovaný soubor či soubory.
Ikona. Přejmenovat – umožňuje přejmenovat vybraný soubor. Při označení většího počtu souborů je ikona neaktivní.
Ikona. Hromadný filtr – umožňuje na jeden nebo více obrázků aplikovat větší množství filtrů najednou.
Ikona. Varianty – vytvoří virtuální variantu vybraného obrázku.
Ikona. Vložit do skupiny – při označení dvou a více obrázků umožní vložit je do skupiny.
Ikona. Sdílet – nabízí možnosti sdílení na jiné platformy.
tlačítko Export – vytvoří kopii původního souboru, do které se propíšou veškeré nedestruktivní změny.