Filmový pás

Filmový pás je panel v spodnej časti programu, ktorý je dostupný vo všetkých moduloch programu. V moduloch Správca a Vyvolať je dostupný iba v režime Náhľad, Mapa a Plný náhľad. V režime Prieskumník dostupný nie je.

Filmový pás je možné otvoriť a zavrieť podľa potreby. Je to možné štyrmi spôsobmi:

  1. Stlačením klávesy F9.
  2. Kliknutím na tenkú lištu na spodnej hrane programu.
  3. Kliknutím na možnosť Zobraziť | Filmový pás v hornom menu.
  4. Podržaním myši v blízkosti spodnej hrany programu sa filmový pás zobrazí a po premiestnení myši mimo plochu filmového pásu zmizne.

V predvolenom stave sa vo filmovom páse zobrazujú súbory, ktoré obsahuje aktuálne otvorený priečinok. Súbory je možné posúvať v horizontálnom smere. V moduloch Správca, Vyvolať a Editor sa v náhľade vždy zobrazuje práve ten súbor, ktorý je aktívny vo filmovom páse.

V hornej časti filmového pásu sa nachádza panel nástrojov, ktorý obsahuje tieto prvky:

Ikona. Zobrazenie a zoradenie – otvorí dialóg, ktorým je možné zobrazenie a zoradenie súborov v priečinku upraviť.
Ikona. O úroveň vyššie – umožňuje pohyb na nadradenú zložku v počítači.
pole s absolútnou cestou k súboru – zobrazuje, v ktorom priečinku v počítači sa nachádzajú zobrazené súbory, a umožňuje cestu k súborom zmeniť či kopírovať. Kliknutím pravým tlačidlom myši na pole s cestou otvorí kontextové menu s možnosťami Kopírovať cestu, Otvoriť priečinok v Prieskumníkovi Windows, Upraviť cestu, Pridať k obľúbeným priečinkom.
Ikona.  Zmazať – umožňuje zmazať vybraný súbor či súbory.
Ikona.  Nová zložka – umožňuje vytvoriť novú zložku.
Ikona.  Kopírovať – umožňuje kopírovať vybraný súbor či súbory. Pod šípkou vedľa ikony sa nachádzajú aj možnosti Vystrihnúť, Kopírovať do a Presunúť do.
Ikona.  Vložiť – umožňuje vložiť skopírovaný súbor či súbory.
Ikona. Premenovať – umožňuje premenovať vybraný súbor. Pri označení väčšieho počtu súborov je ikona neaktívna.
Ikona.  Hromadný filter – umožňuje na jeden alebo viac obrázkov aplikovať väčšie množstvo filtrov naraz.
Ikona.  Varianty – vytvoria virtuálny variant vybraného obrázku.
Ikona.  Vložiť do skupiny – pri označení dvoch a viacerých obrázkov umožňuje ich vložiť do skupiny.
Ikona. Zdieľať – ponúka možnosti zdieľania na iné platformy.
tlačidlo Export – vytvorí kópiu pôvodného súboru, do ktorej sa prepíšu všetky nedeštruktívne zmeny.