Chromatická vada

Na opravu fotografií s chromatickou vadou je vhodná funkcia Upraviť | Vylepšiť | Chromatická vada [Ctrl+Shift+A].

Chromatická vada (aberácia) je jav, ktorý vzniká z viacerých príčin, jednou z nich je nerovnaký lom svetelných lúčov rôznej vlnovej dĺžky. Na snímkach sa prejavuje najčastejšie fialovou, niekedy aj zelenou alebo modrou rozpitou kontúrou v mieste s veľkým kontrastom. Zoner Photo Studio ponúka veľmi ľahko ovládateľný nástroj pre odstránenie tejto chyby.

Ak sa chromatická vada uprostred obrazu nenachádza a smerom ku okrajom sa zväčšuje, môžete na jej potlačenie použiť ovládacie prvky „Červená – zelená“„Modrá – žltá“, ktorými ovplyvníte vzájomné posunutie farebných zložiek voči sebe a vadu potlačíte.

Ak sa chromatická vada prejavuje inak alebo ak vyššie uvedené ovládacie prvky nepostačujú pre jej dostatočné potlačenie, môžete aktivovať voľbu Potlačiť zvolenú farbu, ktorá vám umožňí selektívne potlačenie vybranej farby v obraze so zvolenou toleranciou.