Media Server

V tejto sekcii možno nastaviť používateľský Názov serveru – predvolený je Zoner Media Server (názov počítača). Ďalej je tu možné nastaviť Maximálnu kvalitu obrázkov, či sa má Spúšťať Media Server automaticky po štarte systému, prípadne Zastaviť Media Server.

K DLNA servera sa možno pripojiť rôznymi klientmi kompatibilnými s DLNA zo zariadení, ako sú napríklad smart televízory alebo rôzne mobilné zariadenia (smartfóny, tablety…).

Zoner Media Server zaisťuje automatickú konverziu rôznych rastrových formátov (vrátane formátov RAW) do formátu podporovaného štandardom DLNA. Ďalšou výhodou je to, že dáta nie je potrebné prenášať a že sú ihneď dostupné v celej miestnej sieti (pri použití WiFi je všetko úplne bezdrôtové).

Na aktiváciu Zoner Media Servera stačí v Zoner Photo Studiu kliknutím myši aktivovať ikonku DLNA v príslušnej zložke v Katalógu.

Pre aktiváciu Zoner Media Servera stačí v Zoner Photo Studiu vybrať voľbu Zdieľať v DLNA media serveru v kontextovom menu u každej položky v Katalógu.

Na správnu funkciu Zoner Media Servera musia byť splnené nasledujúce požiadavky:

  • Prijímacie zariadenie (klient) musí podporovať štandard DLNA (= podmnožina protokolu UPnP).
  • Server a klient musia byť na rovnakom segmente siete. Takto je zaistená bezpečnosť zdieľania dát – prístup má ten, kto je pripojený k miestnej sieti (napr. pozná heslo WiFi).
  • Smerovač musí mať povolenú funkciu Multicast a vypnutú voľbu Multicast Isolation.
  • Prístup Zoner Media Servera k sieti nesmie byť obmedzený programami na správu pripojenia internetu (firewall).
  • Štandardná brána Windows Firewall je počas inštalácie Zoner Photo Studia automaticky nastavená tak, aby prístup umožnila.