Opisy miniatúr

V Prieskumníkovi a Filmovom páse možno pri každej miniatúre Zobraziť mená súborov a aj Rozšírené informácie. Tieto informácie sa môžu zobraziť priamo pod miniatúrami alebo v bublinovej nápovede (tooltip). Nastavenie týchto informácií sa riadi Formátovacím reťazcom. Podobne sa môžu konfigurovať zobrazované informácie na režim Dlaždice.