Video

Videá sa v programe Zoner Photo Studio dajú prehrávať v okne Náhľad v module Správca a Prehliadači.

Na prehrávanie video a audio formátov v programe sa používa technológia Windows Media Foundation, prípadne možno rozšíriť paletu podporovaných formátov pomocou inštalácie programu Mplayer. Ten je možné nainštalovať napríklad ako súčasť prehrávača SMPlayer. Zoner Photo Studio sa pri prvom spustení pokúsi nainštalovaný MPlayer na bežných lokáciách nájsť. Ak neuspeje, potom je možné ručne zadať cestu kliknutím na tlačidlo Prechádzať. Voľba Pri prehrávaní videí preferovať určuje, ktorá metóda sa použije ako prvá. Ak je to možné, použije sa pri zlyhaní druhá metóda.

Zoznam podporovaných formátov.